ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider
wtt_page_score: 99
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Cell-Free Fetal DNA

Cell-free fetal DNA (cffDNA)، DNA آزاد جنینی، ماده ی ژنتیکی است که توسط جفت رها شده و در طول بارداری در خون مادر وجود دارد. cffDNA نمایانگر اجزای ژنتیکی تشکیل دهنده ی جنین در حال رشد است.

در غربالگری پیش از تولد Cell-free fetal DNAکه طی آن نمونه خون از مادر گرفته می شود، نقایص ژنتیکی در DNA جنین تشخیص داده می شود.

UBC® Rapid  جهت تشخیص سرطان مثانه
wtt_page_score: 98
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

UBC® Rapid  جهت تشخیص سرطان مثانه

سرطان مثانه در بین زنان و مردان در سرتاسر جهان شایع است وtransitional cell carcinoma (TCC)  بیش از 90% تومورهای اولیه مثانه را تشکیل می دهد. در حال حاضر بیش از 70% موارد این بیماری، به صورت غیرتهاجمی به عضله است ولی میزان عود آن زیاد است و ممکن است در بیماران به صورت muscle invasive یا متاستاز ایجاد شود.

رایج ترین روش تشخیص سرطان مثانه و ارزیابی عود آن، سیستوسکوپی و سیتولوژی ادرار است. سیستوسکوپی تهاجمی است و موجب درد و ناراحتی بیماران می شود و در مورد تومورهای low grade و carcinoma in situ ممکن است تشخیص به خوبی امکان پذیر نباشد. سیتولوژی ادرار تستی غیر تهاجمی است که همراه با سیستوسکوپی برای تشخیص استفاده می شود ولی حساسیت و ویژگی این تست متغیر است. برای غلبه بر این محدودیت ها، تلاش برای یافتن مارکرهایی مناسب جهت تشخیص این بیماری ادامه دارد.

یکی از این موارد ارزیابی قطعات محلول سایتوکراتین های 18 و 8 در ادرار است، چرا که مقدار این سایتوکراتین ها در ادرار افراد مبتلا حتی در مراحل اولیه بیماری افزایش می یابد. سایتوکراتین ها در مواردی مانند سرطان که turnover سلولی افزایش می یابد، از سلول های اپی تلیال رها شده و وارد خون و ادرار می شوند.

لنفوسیت ایمونوتراپی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لنفوسیت ایمونوتراپی (لنفوتراپی)

برای کسانی که قصد فرزندآوری دارند، سقط جنین، از نظر فیزیولوژیک و اقتصادی با استرس فراوانی همراه است. علت و مکانیسم های دقیق سقط جنین هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. با این حال شواهد بسیاری مبنی بر اثرات مفید لنفوسیت ایمونوتراپی (LIT) جهت حفظ بارداری وجود دارد.

به دلیل بیان آنتی ژن های پدری توسط جنین، حاملگی به عنوان semi-allograft در نظر گرفته می شود و بد تنظیمی های ایمونولوژیک به عنوان یکی از مهمترین علل repeated implantation failure (RIF) و recurrent pregnancy loss (RPL) قلمداد می شود. نتایج مطالعات انجام شده حاکی از تاثیر روش لنفوسیت ایمونوتراپی جهت حفظ بارداری در این بیماران می باشد.

مکانیسم های متعددی برای تشریح کارآمدی این روش مطرح شده اند که عبارتند از: افزایش:

  • (Anti-paternal cytotoxic antibodies (APCA
  • (Progesterone-induced blocking factor (PIBF
  • Anti-idiotypic antibodies (Ab2)
  • MLR-Bf) mixed lymphocyte reaction blocking antibodies)

NGAL بیومارکر جدید تشخیص آسیب های حاد کلیوی (AKI)
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آسیب های کلیه یکی از مسائل مهم پزشکی به شمار می رود. با این وجود بیش از نیم قرن در روش آزمایشگاهی تشخیص آسیب های کلیوی یعنی اندازه گیری کراتینین سرم تغییری صورت نگرفته است. کراتینین خیلی دیر و پس از ایجاد آسیب و کاهش عملکرد کلیه افزایش می یابد. از طرفی مطالعات مختلف نشان داده اند که درمان های اختصاصی قبل از پیشرفت آسیب کلیه بسیار موثرتر می باشند.

NGAL مارکر تشخیصی و ارزیابی سریع آسیب های کلیوی می باشد. در شرایط طبیعی سطح NGAL در ادرار و پلاسما پایین است اما به محض شروع آسیب مقدار آن به صورت واضح افزایش می یابد .

NGAL چیست؟ (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin)

پروتئین کوچکی است که از برخی سلول های اپیتلیال از جمله سلول توبول های کلیوی تولید می شود. در آسیب های کلیوی به هر علتی، ترشح NGAL در سرم و پلاسما افزایش می یابد. 2 ساعت پس از شروع اولین آسیب سلولی افزایش NGAL با حساسیت بالا قابل اندازه گیری است.

NGAL بیومارکر جدید تشخیص آسیب های حاد کلیوی

Early CDT-Lung Test برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این تست به عنوان یک immunoassay برای تشخیص پنل 7 اتوآنتی بادی علیه 7 آنتی ژن کانسر ریه که در مراحل اولیه این سرطان وجود دارند شامل ,CAGE, GBU4-5 ,HUD ,MAGEA4 ,NY-ESO-1 ,P53  SOX2 به کار می رود.

این تست به تشخیص زودهنگام سرطان ریه در افراد High risk و طبقه بندی ریسک بیماران مبتلا به ندول های ناشناخته ریوی که در CT اسکن تشخیص داده شده اند کمک می نماید.

این تست در مورد افرادی که از نظر سن، جنس، سابقه مصرف سیگار و سایر ریسک فاکتورها مانند خطرات محیطی (گرد و غبار، آزبست و مواد رادیواکتیو) high risk هستند و افرادی که سابقه آمفیزم، COPD و یا سابقه خانوادگی سرطان ریه در اقوام درجه یک دارند توصیه می شود.

بیمار باید بیش از 50 سال سن و سابقه مصرف سیگار بیش از 20 پاکت در سال داشته باشد و یا 49-40 ساله با سابقه مصرف سیگار بیش از 20 پاکت در سال باشد و حداقل یکی از ریسک فاکتورهای مذکور را داشته باشد. همچنین بیمار نباید سابقه ابتلا به کانسر را در گذشته داشته باشد (به جز basal cell carcinoma).

نتایج این تست باید توسط پزشک متخصص همراه با سایر یافته های بالینی تفسیر شود.