ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider
wtt_page_score: 85
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Epi proColon Septin 9 gene methylation detection for colorectal cancer screening

بخش عمده ای از موارد سرطان کولورکتال  (CRC) ناشی از موتاسیون های ژنتیکی سوماتیک است که در طول زندگی به وجود می آیند ولی حدود 5 تا 10% از افراد، موتاسیون هایی که آنها را مستعد ابتلا به بیماری می کنند را به ارث می برند. جهش های ژنتیکی یا تغییرات ژنی می توانند در تومور تشخیص داده شوند و حتی در مراحل اولیه، تومور های کولورکتال material ژنتیکی را در خون می ریزند که می توانند در نمونه خون detect شوند. غربال گری های بزرگتر جهت سرطان کولورکتال می تواند به تشخیص زودهنگام بیماری و کاهش مرگ و میر ناشی از آن منجر گردد. به طوری که اگر تشخیص و درمان در localized stage انجام شود میزان بقای 5 ساله ی بیمار تا 90% افزایش می باید در حالی که متاسفانه تنها 39 % موارد بیماری در این مرحله تشخیص داده می شوند.

Epi proColon Septin 9 gene methylation detection یک تست خونی جهت غربالگری CRC است که توسط FDA تایید شده و جدیدترین تست در طیف تشخیصی DNA-based است. این تست در تشخیص، پیش آگهی، انتخاب درمان و surveillance بیماری کمک کننده است.

DNA  هایپر متیله Septin 9 تومور وارد جریان خون می شود و تست Epi proColon، این DNA متیله شده متعلق به cell-free DNA موجود در گردش خون را detect می کند. در این روش ، اسید نوکلئیک از پلاسما جدا می شود و آنالیز متیلاسیون SEPT9  با استفاده از Real-time PCR انجام می شود. متیلاسیون سکانس DNA هدف در ناحیه پروموتر SEPT9_v2 transcript با ابتلا به CRC مرتبط است و در مورد بیمارانی که نتیجه این تست مثبت است کولونوسکوپی انجام می شود.


آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.com

Epi proColon Septin 9 /

Epi proColon Septin 9 Epi proColon Septin 9 Epi proColon Septin 9