ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
Cardiolipin

Cardiolipin Antibodies
کاردیو لیپین آنتی بادیها
تستهای مرتبط:
آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، B2 گلیکو پروتئین آنتی بادی ، اتو آنتی بادی ها ، لوپوس آنتی کواگولان آنتی بادی
کاردیو لیپین آنتی بادیها برای کمک به تشخیص علت موارد زیر بکار می رود"
تشکیل لخته بدون دلیل (وقایع ترمبوتیک ، سقط مکرر ، طولانی شدن PTT مه در مورد اخیر تست آنتی کواگولان لوپوس (مانند DRVVT ) هم انجام می شود.
اگر آنتی کادریو لیپین تشخیص داده شود حداقل 6 هفته بعد دوباره تکرار می شود تا مشخص شود که هنوز وجود دارد یا گذرا بوده است.


اگر فردی به بیماری خود ایمنی مبتلاست و این تست منفی باشد ، تست پس از مدتی تکرار می شود زیرا ممکن است این آنتی بادیها بعداً به وجود آیند.
سایر تستهایی که با این آنتی بادیها انجام میشوند عبارتند از:
لوپوس آنتی کوگولان آنتی بادی و آنتی بتا-2 گلیکو پروتئین 1 آنتی بادی.سه کلاس از این آنتی بادی ممکن است وجود داشته باشد IgA ، IgM ، IgG که معمولاً IgM و IgG بررسی می شوند.
اگر این تستها منفی باشند ولی علائم بالینی هنوز وجود داشته باشند ممکن است IgA درخواست شود.
علائم تشکیل لخته خون می تواند در محلهای مختلف باشد که عبارتند از:
درد پا(معمولاً یک پا) ، ورم کردن پا ، رنگ پریدگی پا
اگر لخته خون در ریه ها باشد (آمبول ریوی) علائم عبارتند از:
کوتاه شدن ناگهانی تنفس ، سرفه ، هموپتزی (خون در خلط) ، درد قفسه سینه ، ضربان سریع قلب
تست کاردیو لیپین ممکن است در فردی که علائم بیماری خود ایمنی را دارد و یا تست ANA در فردی که بیماری اتو ایمیون مانند SLE دارد منفی باشدپس از مدتی دوباره تکرار می شود.

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir