ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider

بیماری سلیاک

 • بیماری سلیاک (CD) یک اختلال سیستمیک ایمنی است که توسط گلوتن و پرولامین های مربوطه ایجاد می شود. این بیماری با حضور ترکیبی از تظاهرات بالینی وابسته به گلوتن، آنتی بادی های اختصاصی بیماری، استعداد ژنتیکی قوی و انتروپاتی مشخص می شود. آنتی بادی های اختصاصی بیماری متشکل از اتوآنتی بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی تیپ 2 (tTG) شامل آنتی بادی های اندومزیال (EmA) و آنتی بادی ضد اشکال دآمینه پپتیدهای گلیادین (پپتید فیوژن تریمر آنالوگ گلیادین GAF-3X) می باشند. ریسک فاکتور ژنتیکی بیماری، آنتی ژن های لکوسیتی انسان HLA-DQ2 و HLA-DQ8 هستند. امروزه تعیین آنتی بادی های اختصاصی سلیاک و آلل های DNA مربوط نقش مهمی در تشخیص بیماری دارند و در بعضی موارد نیاز به بیوپسی را مرتفع می سازند.
  علائم بالینی
  مهمترین شاخص سلیاک آسیب مورفولوژیک به مخاط روده کوچک همراه با آتروفی ویلی و هایپرپلازی کریپت است که به صور مختلف نمایان می شود. بیماری به اشکال مختلف تقسیم می شود: فرم کلاسیک همراه با سندرم سوء جذب، فرم آتیپیک همراه با علائم غیراختصاصی، فرم خاموش همراه با دوره تحت بالینی و فرم potential که آنتی بادی های اختصاصی CD تشخیص داده می شوند ولی تظاهرات بالینی وجود ندارد.

 • چربی مدفوع - Fecal Fat

  تست چربی مدفوع همراه با سایر تستهای مدفوع یا به دنبال آنها برای بررسی علت اسهال مزمن و مدفوع چرب و شل (Loose) و بدبو (Steatrrhea) بکار می رود.
  تستهای مدفوع عبارتند از:
  تست خون مخفی (برای بررسی خون در مدفوع)(FoBT)
  Ova and parasite (تخم وانگل) OandP برای تشخیص انگل
  گلبول سفید در مدفوع
  الاستاز مدفوع:آنزیم شکننده پروتئین که توسط سلول های پانکراس ترشح و تولید مشود و به تجزیه توسط آنزیم مقاوم است و می تواند در مدفوع اندازه گیری شود.
  مقدار این آنزیم در نقص پانکراس کاهش می یابد.