ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

تشخیص زودهنگام سرطان ریه

  • این تست به عنوان یکimmunoassay برای تشخیص پنل 7 اتوآنتی بادی علیه 7 آنتی ژن کانسر ریه که در مراحل اولیه این سرطان وجود دارند شامل,CAGE, GBU4-5 ,HUD ,MAGEA4 ,NY-ESO-1 ,P53  SOX2 به کار می رود.

    این تست به تشخیص زودهنگام سرطان ریه در افرادHigh risk و طبقه بندی ریسک بیماران مبتلا به ندول های ناشناخته ریوی که درCT اسکن تشخیص داده شده اند کمک می نماید.

    این تست در مورد افرادی که از نظر سن، جنس، سابقه مصرف سیگار و سایر ریسک فاکتورها مانند خطرات محیطی (گرد و غبار، آزبست و مواد رادیواکتیو)high risk هستند و افرادی که سابقه آمفیزم،COPD و یا سابقه خانوادگی سرطان ریه در اقوام درجه یک دارند توصیه می شود.

    بیمار باید بیش از 50 سال سن و سابقه مصرف سیگار بیش از 20 پاکت در سال داشته باشد و یا 49-40 ساله با سابقه مصرف سیگار بیش از 20 پاکت در سال باشد و حداقل یکی از ریسک فاکتورهای مذکور را داشته باشد. همچنین بیمار نباید سابقه ابتلا به کانسر را در گذشته داشته باشد (به جزbasal cell carcinoma).

    نتایج این تست باید توسط پزشک متخصص همراه با سایر یافته های بالینی تفسیر شود.