ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

سلولهای T خود واکنش گر

 • دیابت ملتیوس تیپ یک(دیابت وابسته به انسولین)یک بیماری خود ایمنی است که با تخریب جزایر پانکراس از طریق سلولهای T خود واکنش گر و تشکیل اتوآنتی بادی ها همراه است.

  اغلب در افراد جوان ایجاد شده و 10% از همه موارد دیابت را شامل می شود.تعیین اتوآنتی بادیها ضد آنتی ژنهای سلولی جزایر پانکراس برای تایید تشخیص دیابت تیپ یک و شناسایی واکنش های خود ایمنی preclinical در افرادی که در خطر ابتلا هستند به کار می رود.
  اتو آنتی بادی ضد سلول های جزایر پانکراس(islet cell antibody : ICA)
  این آنتی بادی در 80% بیمارانی که تازه مبتلا شده اند با استفاده از IFA قابل تشخیص است.دو آنتی ژن هدف برای ICA تاکنون شناخته نشده اند ،آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (GAD) و تیروزین فسفاتاز (IA2) .
  اتو آنتی بادی ضد گلوتامات دکربوکسیلاز (GADA) :
  اولین بار در سندروم stiff-man دیده شد ولی در دیابت تیپ یک نیز با شیوع 60-85% وجود دارد