ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

علایم سپتیسمی

 • آزمایش Blood Culture - کشت خون

  تستهای مرنبط:
  CBC،کشت ادرار،کشت زخم باکتریایی،رنگ امیزی گرم،آنالیز CSF،تستهای قارچی و...
  کشت خون برای تعیین وجود باکتری یا قارچ در خون بکار می رود.تا نوع پاتوژن مشخص شده و درمان انجام شود.این تست برای شناسایی عفونت در خون(سپتیسمی) که می تواند منجر به Sepsis شود.  سایر تستهای مربوطه که انجام می شود عبارتند از:
  • رنگ آمیزی گرم:تست نسبتا سریع برای تعیین و شناسایی نوع باکتری
  • Susceptibility testing: تعیین می کند که کدام دارو(در درمان عفونت موثرتر است
  • اغلب CBC همراه با کشت خون یا قبل از آن درخواست می شود تا مشخص شود که آیا افزایش WBC و عفونت بالقوه وجود دارد یا نه.
  • گاهی اوقات پنل شیمیایی برای بررسی وضعیت اندام های بیمار انجام می شود،کشت ادرار ، خلط یا CFS نیز می تواند برای کمک به شناسایی منبع اصلی عفونت مفید باشد و این موضوع بویژه زمانی صدق می کند که در فرد علائمی مانند عفونت دستگاه ادراری،پنومونی یا مننژیت وجود دارد.