ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Anti-Centromer antibody

 • آنتی سنترومر آنتی بادی Anti-Centromer antibody (ACA)

  تستهای مرتبط:
  ANA ، اتو آنتی بادیها ، پنل ENA
  آنتی سنترومر آنتی بادی (ACA) برای کمک به تشخیص اختلالات اتوایمیون محدود به اسکلرودرمای پوستی به کار می رود.
  (شکلی از اسکلرودرمای سیستمیک و سندروم CREST) این تست ممکن است برای تمایز بین این بیماری و سایر بیماری های با علائم مشابه بکار رود.
  ACA یک اتوآنتی بادی است ، پروتئینی که توسط سیستم ایمنی تولید می شود و اشتباها اعضا و بافتهای خودی را هدف قرار می دهد.