ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Cosyntropin

  • ACTH

    ساير اسامي:کورتيکوتروپين ، Cosyntropin
    نام رسمي: هورمون آدرنو کورتيکوتروپيک
    علت درخواست تست:
    سطح ACTH در خون ، براي کمک به تشخيص و مانيتورينگ شرايط مرتبط با افزايش يا کاهش کورتيزول بکار مي رود.اين شرايط عبارتند از: