ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

dic

 • نام آزمایش : پروتئین سی و پروتئین اس ( Protein C& Protein S)
  چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود ؟
  • تشخیص حملات ترومبوتیک یا ترومبوآمبولی به خصوص در سنین کم تر از ۵۰ سال
  • تشخیص اختلالات انعقادی
  • کمک به تشخیص علت ایجاد ترومبوز در سیاهرگ های عمقی ( DVT) یا ترومبو آمبولی
  • تشخیص وجود ترومبوز در رگ های کلیه ، کبد و رگ های مغزی
  • تشخیص کمبود پروتئین سی و پروتئین اس ( مادرزادی یا اکتسابی)
  • ارزیابی مقدار پروتئین سی و پروتئین اس ( تست آنتی ژن ) و میزان فعالیت پروتئین سی و پروتئین اس ( تست فعالیت )
  • تشکیل لخته خون با علت ناشناخته
  • اختلال شدید در لخته شدن خون در نوزادان
  • سابقه کمبود پروتئین سی و پروتئین اس در خانواده
  • انعقاد منتشره عروقی (DIC)