ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Dr.Fooladi LaboratoryDr.Fooladi Laboratory

  • ژنوتایپینگ APOE گاهی به عنوان تست کمکی در تشخیص احتمالی بیماری آلزایمر (AD) در افراد دارای علامت بالینی به کار می رود. این تست به عنوان تست استعداد ابتلا یا ریسک فاکتور هم شناخته می شود. زیرا نشان می دهد که افزایش ریسک AD وجود دارد ولی اختصاصی AD نیست. در شخصی که دمانس وجود دارد، وجود APOE e4 می تواند احتمال این که دمانس ناشی از AD است را افزایش دهد ولی آن را قطعی نمی کند. تست تشخیصی روشنی برای تشخیص AD وجود ندارد. با این حال پزشکان با کنار گذاشتن سایر علل بالقوه دمانس و چک کردن استعداد ژنتیکی ابتلا به AD با استفاده از ژنوتایپینگ APOE همراه با تست tau/Aβ42 می توانند تشخیص دقیق تر و صیحیح تری بدهند.
    علت درخواست تست ژنوتایپینگ APOE
    هنگامی که فردی دارای علائم پیشرونده دمانس مانند کاهش توانایی ذهنی، و زبان و صحبت کردن، از دست دادن حافظه و تغییرات رفتاری و شخصیتی که زندگی روزمره را مختل می کند می باشد این تست درخواست می شود. پس از این که عوامل غیر از AD مانند overdose، دمانس عروقی (در اثر سکته) و بیماری تیروئید کنار گذاشته می شود، ژنوتایپینگ APOE می تواند در تعیین این احتمال که دمانس ناشی از AD است کمک کننده باشد.