ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

hypopituitarism

  • wtt_page_score: 100

    Insulin-like growth factor-1 (IGF-1)

     IGF-1 هورمونی است که همراه با هورمون رشد (GH)، به رشد طبیعی استخوانها و بافتها کمک می کند. این هورمون در پاسخ به تحریک هورمون رشد، توسط کبد، عضلات اسکلتی و سایر بافتها تولید می شود. IGF-1 واسطه بسیاری از عملکردهای هورمون رشد، شامل تحریک رشد استخوانها و سایر بافتها و تولید توده عضلانی است. از آنجایی که هورمون رشد طی چندین پالس در طول روز در خون آزاد می شود، تفسیر نتایج حاصل از اندازه گیری آن دشوار است. به همین دلیل IGF-1 نماد مناسبی از میانگین سطح هورمون رشد می باشد. بنابراین تست IGF-1 جهت ارزیابی کمبود یا افزایش GH انجام می شود. سطح IGF-1 هم مانند هورمون رشد، در اوایل کودکی کم است و به تدریج افزایش می یابد، در زمان بلوغ به حداکثر خود می رسد و سپس روند کاهشی را طی می کند.