ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

نام تست: Anti T. Pallidum Ab IgG

کاربردهای بالینی:

1. تشخیص بیماری سیفلیس
2. تست تأییدیه آنتی بادی اختصاصی تروپونما پالیدوم

یافته های طبیعی/ غیر طبیعی:

به صورت طبیعی وجود ندارد.

تفسیر:

سیفلیس یک بیماری مقاربتی است که انتقال آن از طریق تزریق خون آلوده نیز صورت می گیرد. نوزاد متولد شده ممکن است در حین تولد و در دوران حاملگی مادر مبتلا به سیفلیس از راه جفت آلوده گشته، که نهایتاً منجر به سقط جنین می گردد. دوره نهفتگی بیماری به طور متوسط 3 هفته است. تشخیص بیماری بر اساس سه روش آزمایشگاهی شامل تشخیص میکروسکوپی میکروب، آزمایشات غربالگری غیر ترپونمایی و آزمایشات تأییدی تروپونمایی می باشد. در اوایل بیماری آنتی بادی از کلاس IgG و IgM در سرم بیماران به وجود می آید. در بیماران درمان نشده هر دو آنتی بادی به مدت طولانی باقی می ماند ولی IgM پس از یک سال تا دو سال کاهش یافته و IgG تا مدتهای طولانی باقی می ماند. آزمایش FTA برای تشخیص آنتی بادیهای اختصاصی تروپونمایی انجام می شود. تیتر IgG دلالت بر عفونت در گذشته می کند. افزایش 4 برابر تیتر بین نمونه های حاد و نقاهت دلالت بر عفونت اخیر می باشد.

توضیحات:

• آزمایش FTA در بیماریهای دیگر تروپونما مانند یاز، پنتیا و بجل به علت تشابه آنتی ژنی با ترپونما پالیدوم ممکن است مثبت شود.
• پدیده منطقه ای به دلیل بالا بودن آنتی بادیهای سرم در سیفلیس ثانویه ممکن است مشاهده شود.
• این آزمون بهترین تست تأییدیه برای تستهای سرولوژیک مثل تست VDRL می باشد.
• این آزمون به عنوان یک تست جهت پیگیری وضعیت درمانی (Follow up) مفید نمی باشد زیرا برای مدت طولانی در افراد مبتلا مثبت باقی می ماند.

سایر نام ها:

T. pallidum Ab، FTA-ABS، Fluorescent Anti Treponema Pallidum, Antibody

نوع نمونه:

در صورت امکان بهتر است مراجعه کننده ناشتا باشد.